Onze aanpak

Om de lokale gemeenschap in actie te krijgen zijn belangrijke voorwaarden:

  • dat de energietransitie ook kostenbesparingen met zich meebrengt.
  • dat het bewustzijn van burgers en bedrijven wordt vergroot.
  • dat zij hun eigen kansen benutten om hun energieverbruik te beperken en duurzame energie op te wekken en te gebruiken.
  • dat er een non-profit aanpak vanuit de eigen gemeenschap op gang komt.

In zijn algemeenheid zijn burgers en bedrijven terughoudend om in de energietransitie te investeren, wanneer daar extra kosten mee gemoeid zijn. Maar kosten voor isoleren en opwekken van duurzame energie gaan voor de baat uit. Daarom moet de investeringsruimte binnen de bestaande collectieve energie-uitgaven worden gevonden.

De enige mogelijkheid, die zich daarvoor leent is een Dorpsmolen. Een Dorpsmolen, gedefinieerd als een windturbine, die in eigendom is van de lokale gemeenschap, die de energie gebruikt en de revenuen benut om de energietransitie in de volle omvang in te zetten.