Klimaatneutrale regio GreenPort Boskoop

De energietransitie van GreenPort Boskoop zal gefaseerd worden gerealiseerd. In de eerste fase worden nationale maatregelen (productie van energie uit biomassa en wind) gecombineerd met lokale maatregelen rond energiebesparing en productie van energie uit zonnepanelen.  In deze jaren worden ook dorpsmolens voorbereid, die mogelijk in 2020 in gebruik kunnen worden genomen.

In tweede fase wordt vervolgens ingezet op het terugdringen van het gasverbruik. Hiervoor is isoleren het meest effectief en zal het restverbruik van aardgas via warmtepomp-technologie worden teruggedrongen. Omgevingsenergie (diep grondwater, buitenlucht of ventilatielucht) wordt omgezet naar warmte voor verwarming van gebouwen. Hierdoor zal de behoefte aan stroom stijgen, maar die van aardgas verdwijnen.

De finale behoefte aan stroom zal lokaal worden opgewekt via zonne-energie en dorpsmolens op het ITC terrein. Meer details van het plan van aanpak zijn in de bijlage gegeven.