Hoe gaan we te werk?

Entral stelt voor om, samen met de huishoudens en bedrijven en instellingen te komen tot een uitvoeringsagenda. Met alle partijen wordt energieakkoord gesloten. Daarin wordt op hoofdlijnen overeengekomen wat de (vertegenwoordigende of individuele) partijen gaan doen en hoe zij dat gaan doen.

  • Per partij wordt een plan van aanpak opgesteld,
  • De investeringen worden gedaan door of vanwege Entral,
  • de besparing op de energierekening ten goede komt aan Entral.
  • Wanneer de investeringen zijn terug verdiend vervalt deze bepaling.

De partijen, die een energieakkoord sluiten, nemen zitting in een raad van advies, die, statutair bepaald, de activiteiten van Entral beoordeelt en ondersteunt. De raad van advies heeft een borgende taal in de structuur van en rond Entral.