Dorpsmolens

Een dorpsmolen is een windturbine, die  in juridisch en economisch eigendom van de lokale gemeenschap is. Essentieel is dat de gemeenschap de realisatie van een dorpsmolen draagt en naast de lasten ook de revenuen ontvangt. De lokale gemeenschap:

  • kan de energieopbrengst voor een periode van 15 jaar kopen via de aanschaf van windenergiecertificaten. Door de aanschaf van de certificaten financieren zij een belangrijk deel van de dorpsmolen.
  • kan mee-investeren (via windobligaties.) in de realisatie en exploitatie van de dorpsmolen.
  • Kan meebeslissen over de energietransitie van hun gemeenschap.

  In onze opzet vloeien de exploitatierevenuen in een revolverend investeringsfonds, van waaruit de Stichting Entral investeert in energiebesparing en opwekking van duurzame energie.