Decentraal energiemanagement

Decentraal energiemanagement

gaat uit van de wens om lokaal zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Als bijdrage aan de noodzakelijke CO2 reductie opgave maar ook als middel om de lokale gemeenschap te versterken.

De mogelijkheden en kansen uit het Nationale Energieakkoord, vaak aangevuld met lokale en provinciale hulpmiddelen, worden optimaal ingezet om lokaal aan de slag te gaan. Het realiseren van een of meerdere dorpsmolens ten behoeve van de hele lokale gemeenschap zijn voor ons een middel om bewoners, gemeente en bedrijven te verbinden. De revenuen dienen als vliegwiel om andere projecten mogelijk te maken.

Wij zetten erop in om de energiekringloop te sluiten en tegelijkertijd de financiƫle kringloop lokaal te houden.