Home

Klimaatverandering staat hoog op de openbare agenda. De gevolgen ervan zijn alom merkbaar en we beseffen dat we de opwarming van de aarde moeten stoppen.

De CO2 uitstoot als gevolg van ons energieverbruik is een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde.  De overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen en energiebesparing, ENERGIETRANSITIE, is essentieel.

Energiebesparing en de overgang naar duurzame energie in de bebouwde omgeving is een zaak van iedereen. Burgers en bedrijven moeten zelf aan de slag. De overheid faciliteert de overgang met subsidies en fiscale maatregelen.

De Stichting Energie Transitie Alphen aan den Rijn  (ENTRAL) bouwt aan een eigen en betaalbare duurzame energiehuishouding. Samen met de inwoners, de bedrijven, de gemeente, instellingen en verenigingen gaan we meer energie  besparen, meer duurzame stroom produceren en de uitgaven aan energie terugbrengen.